GENERALIJE Štampa
Pun naziv firme: GTP „BAUEN“ DOO VRBAS
Adresa: Desanke Maksimović br: 11
  21460 Vrbas
  
Matični broj: 08539618
PIB: 100636377
  
Naziv poslovne banke: AIK BANKA
Tekući račun: 105-83086-61
  
Naziv poslovne banke: HYPO ALPE ADRIA BANK
Tekući račun:165-9437-58
  
Šifra delatnosti:
45210
Obveznik PDV-a:
DA
Broj PEPDV:
13268491