PRIZNANJA Štampa

 

Dve zahvalnice Tehničke Škole „Jovan Vukanović“, Novi Sad za uspešnu saradnju i unapredjenje rada škole.