VRBAS: IZGRADNJA HRAMA Štampa

Projekat na kojem je BAUEN doo trenutno angažovan je izgradnja hrama u centru Vrbasa.
Saborni hram, kao i okruženje u kojem se nalazi, projektovani su rukovodeći se idejom preobražaja srpskog srednjovekovnog crkvenog graditeljstva u savremeni arhitektonski izraz .

Saborni hram je postavljen na kružnom platou, Crkva je projektovana kao gradjevina centralnog plana sa osnovnim korpusom Grčkog slobodnog krsta. Središnji prostor nadvišen je kupolom u obliku ranohrišćanskih apostoliona koja svojom visinom dominira.

Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog
Ispred nartreksa formiran je ekzonarteks, omedjan sa obe strane zvonicima koji su rešeni kao visoke bočne apside koje zatvaraju centralni prostor.
Na nivou prizemlja, u ulaznoj zoni otvorenog narteksa, postavljene su ranohrišćanske krstionice: južna - svetog Jovana i severna Prepodobne Mati Paraskeve. Krstionice imaju višestruku upotrebnu vrednost, u zavisnosti od praznika i opterećenosti hrama (ispovedaonice).
Kroz zvonike su postavljena stepeništa koja se protežu do polukalota u kojima je konstrukcija sa zvonima .
Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog

-Unutrasnja neto površina hrama je 341.14m2
-krov je o bakarnog lima
-svaka kupola ima svoj krst ukupno 9 krstova.
-ukupna površina placa zajedno sa platoom, crkvom i zelenom površinom 3540.00m2

Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog

Opšte odredbe:

Izvodjač radova: G.T.P. ,, BAUEN" D.O.O VRBAS
Objekat Hram Svetog Vaznesenja Hristovog
Investitor Crkveni Odbor Vrbas , Eparhija Bačka
Mesto Vrbas , blok 44
Projektant
Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje, Beograd

Glavni i odgovorni projektant Ljubiša Folić dia, za gradjevinski deo Nataša Rakočević
Nadzorni organ Direkcija za izgradnju grada Vrbas